Dekoracija za venčanje
 
Reveri za sve goste
Reveri za glavne goste
Korsaži za ruku
Korsaži za kumu
Dekorativne korpe
Dekorativn sita
Bidermajeri
Dekorativna srca
Peškiri za devera i kumove